What one fool can do, another can (Deel 4)

Dit zal een zeer korte blog worden. Mijn bedoeling is om verder te gaan met het beschrijven van figuren d.m.v. integralen. Ik hoop hiermee meer intuïtie te creëren voor dit onderwerp.

Volgende dat zal besproken worden is hoe we van een vierkant 2 driehoeken maken:

integral-square-line

M.a.w. van 2 driehoeken kun je een vierkant maken:

twee-driehoeken

De oppervlakte van een driehoek wordt berekend als volgt : basis maal hoogte gedeeld door 2 ofwel :

driehoekopp

Ik weet nog niet helemaal hoe ik het volgende keer zal uitleggen. Misschien moet ik René Descartes z’n advies inwinnen? Als hint tel 2 driehoeken bij elkaar op:

optellenvan2driehoeken

Vind nu de vergelijkingen tussen de integralen en de driehoeken. Let wel we zijn met vierkanten bezig.

 

What one fool can do, another can (Deel 3)

De oppervlakte van een vierkant is zijde maal zijde of korter:

z-square

Oppervlakte wordt uitgedrukt in vierkante meter; dus meter x meter of m². Weer zoiets dat je in deeltjes kunt verdelen, want het hoeft geen vierkant te zijn om over m² te spreken. Een rechthoekige kamer wordt ook in m² uitgedrukt. Om maar aan te geven dat wiske zich overal schuil houdt.

Terug naar ons vierkant. Vierkant is lekker eenvoudig. Zo heb je maar 1 getal nodig om de oppervlakte te berekenen. Je kan er ook 2 driehoeken van maken. Je kan er 4 rechthoeken van maken, zoals we reeds zagen:

square

Het gene we vorige keer zagen was dat speciale slanke teken:

somdx

We weten nu ook waaraan het gelijk is? Wel x is maar een deel van de puzzel; x is nogal 1-dimensioneel (bv een rechte). We zouden graag iets met oppervlakten doen, kan mevrouw de integraal dat ook? Als we goed naar ons vierkant kijken zien we daar inderdaad verschillende afstanden we zien 4 balkjes van elk dx en we zien een volledige afstand van hoekpunt tot hoekpunt, het gene onze x moet zijn. We weten dat de oppervlakte van ons vierkant gelijk moet zijn aan x².  Stel dat we enkel iets weten over één zijde namelijk x = 1. De andere zijde kan een andere lengte hebben, maar deze lengte verandert niet en is daarom constant. Een constante in wiske duiden we aan met de letter k. Als we nu 1 blokje bekijken uit ons vierkant, dan krijgen we het volgende beeld:

integral-square

De lengte k van het vierkant is voor alle rechthoeken hetzelfde en verandert dus niet. Dit is een belangrijk gegeven, omdat we met integralen ook dynamische dingen kunnen beschrijven. Voorlopig echter houden we het op een vierkant. Dit vierkant kunnen we dan ook beschrijven met een integraal:

integral-square-written

De k zoals we reeds zeiden is niet iets dat verandert (puntje stelt een vermenigvuldiging voor) : k . dx + k . dx + k . dx + k . dx. We weten reeds dat ∫dx = x en aangezien k niet verandert kunnen we ze ook weghalen en voor ∫dx schrijven. Dan krijgen we het volgende:

integral-square-constant

Dit is een alternatieve beschrijving voor de oppervlakte van een vierkant of rechthoek. Uiteindelijk krijgen we k . x, aangezien het een vierkant is kunnen we zeggen dan k en x gelijk zijn. Dus uiteindelijk hebben we x². Dat k een onveranderlijke is, is een belangrijk feit en daardoor heeft ze geen invloed op de berekening en kunnen we ze vanonder de integraal uithalen en vooraan zetten.

Volgende deel gaan we weer een stapje verder en bekijken we hoe de oppervlakte van een driehoek met een integraal kan worden uitgedrukt.

 

What one fool can do, another can (Deel 2)

Optellen kan iedereen en het verschil maken kan ook iedereen. Om het voorbeeld van vorige keer te nemen de som: 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 = 1. Hoe kunnen we die som nog bekijken? We kunnen zeggen 1/4 is een stukje van de som. We kunnen ook zeggen we hebben 1 onderverdeeld in 4 stukjes en dat vormt een geheel = 1.

Hier een pizza voorbeeld 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4:

pizza-1

Maar we kunnen ook een vierkant nemen waar we 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 doen, dat is nadien gemakkelijker om te berekenen:

square

We hadden al gezegd dat dx = 1/4 en dan is x = 1, omdat 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 = 1.  We doen nu het zelfde maar we vervangen 1/4 door dx en 1 vervangen we door x. We krijgen volgende som dx + dx + dx + dx = x. Het vierkant of pizza is dan 1 en een stukje ervan is dan dx. Het speelt zo geen hele grote rol hoe we dx kiezen. Zolang we maar denken dat dx een stukje van x is. Door de dx-jes op te tellen komen we tot x of een pizza of een vierkant.

Het integraalteken is wel redelijk sierlijk en het is niet zoveel meer dan een som. Dit is natuurlijk een hele simpele voorstelling van de feiten, maar je mag het gerust narekenen in mathematica of een ander wiske programma.

integral

In het volgende deel (3) gaan we iets verder en gaan we spreken over hoe we ons vierkant (van hier boven) terug kunnen gebruiken om integralen een stapje verder uit te leggen. Je moet enkel nog eens bekijken hoe je nu weer een oppervlakte berekent van een vierkant?

 

What one fool can do, another can (Deel 1)

Een jaar geleden kwam ik in mijn zoektocht naar boeken ‘Calculus Made Easy’ tegen. Een echt pareltje. Ik was op zoek naar boeken die wiskunde op een begrijpelijke manier uitleggen. De ondertitel van het boek is dan ook: ‘Being a  very-simplest introduction to those beautiful methods of reckoning which are generally called by the terrifying names of the Differential Calculus and the Integral Calculus’. M.a.w. hetgene bij ons in het middelbaar onder analyse valt, maar dan op een heel begrijpbare manier uitgelegd.

Ik verkies de engelse naam calculus. Ik denk ook wel dat dit geoorloofd is, om in de Nederlandse taal te gebruiken.  Calculus kan eenvoudig onderverdeeld worden in differentiaal en integraal rekening. Het woord differentiaal van ‘verschil’. Het woord integraal van ‘geheel’ of dichter bij wiske de ‘som’. Trouwens het integraal teken ∫ lijkt op een ‘S’ en in het latijn vertaald als summa=som. De differentie wordt uitgedrukt door ‘d’ en in de wiskunde zie je dikwijls ‘dx’ staan. ‘dx’ wil dan zeggen een klein beetje van x. Hoe klein dan? Tja dat is een beetje discutabel en moet je zelf maar bepalen. Ik zou argumenteren ergens tussen  1 en 0 misschien? Laat ons een klein experiment doen. We gaan 1 in heel veel kleine stukken kappen en telkens door de helft te nemen. We gaan dus de helft van de helft van de helft enzo. van 1 doen. Ik denk dat iedereen dat wel kan? Dus 1 in de helft is 1/2, 1/2 in de helft 1/4, 1/4 in de helft 1/8 en dat kunnen we heel ons leven lang doen. We kunnen dit ook met een rekenmachine doen. Als je bv nu aan je computer zit start dan eens de rekenmachine op van Windows.

rekenmachine

We kunnen beginnen spelen: 1 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 … na een tijdje kan je zoiets als dit krijgen:

rekenmachine2

Dat is toch al redelijk klein niet? Dit staat niet meer op een meetlat. In de tijd van de oude Grieken waren ze daardoor al gefascineerd. We spreken hier over 450 voor de geboorte van Kristus. Dat is meer dan 2000 jaar geleden! Dit fenomeen werd op een iets andere manier geformuleerd. Als je hierin interesse hebt kun je best een van de paradoxen van Zeno opzoeken (leve het internet). Misschien een klein beetje uitleg om je op weg te helpen. Om verder te gaan met ons bovenstaand voorbeeld, kunnen we als volgt redeneren. Stel we staan 1 meter van een doel met een pijl en boog. Bekijk ne keer goed onderstaande tekening.

infiniteseries

Rechtse madamke roept tegen boogschutter: ‘Gij kunt mij volgens de paradox van Zeno nie raken!’. Boogschutter roept terug : ‘ha nee? Wacht maar’. Iedereen is het er waarschijnlijk mee eens dat, indien de boogschieter heel goed is, het madamke waarschijnlijk een probleem heeft? Het madamke denkt: ‘de pijl moet eerst de helft van de meter afleggen, dan de helft van die helft, daarna weer de helft van de helft…  enz. de afstand zal altijd maar kleiner en kleiner worden maar nooit zo klein dat hij mij zal raken. Wel het is allemaal een beetje afhankelijk hoe je het bekijkt natuurlijk. Als je echt wilt uitpluizen wat er allemaal gebeurd : Bekijk deze link eens; gebruik desnoods google translate want het artikel is in het Engels.

Volgende keer gaan we wat dieper in op ‘dx’ en dat verschrikkelijke  ‘∫’ teken. We gaan dan uitleggen wat exact met het volgende wordt bedoeld:

 somdx

Wallis, inductie en informatica (Deel 2)

Onderstaande screenshot is een implementatie van het gene besproken werd in deel 1. Het bevat de bron code van een computer programma. De bron code is tekst die aan bepaalde eigenschappen moet voldoen. Ik ga ervan uit dat de lezer geen programmeur is.

induction-1

We overlopen even de nummers:

 1. import statement om te kunnen testen. unittest is een software bibliotheek om unit testen te kunnen schrijven.
 2. ‘class’ om de definitie van een klasse te beginnen. In dit geval is het de klasse SquareBuilder.
 3. ‘def’ om een methode in de klasse aan te duiden
 4. ‘return’ statement om de waarde uit methode terug te geven. In dit geval de waarde 1.
 5. ‘return’ statement om de waarde uit methode terug te geven. In dit geval de return waarde van de oproep naar dezelfde methode. Dit wordt recurrentie genoemd. Een methode die zichzelf oproept noemt met een recurrente methode.
 6. ‘class’ om de definitie van een klasse te beginnen. In dit geval is het de klasse Test.
 7. ‘def’ om een methode in de klasse aan te duiden. In dit geval een methode ‘testBuildSquareRecurrent’ die een test uitvoert op de klasse SquareBuilder.
 8. ‘def’ om een methode in de klasse aan te duiden. In dit geval een methode ‘testBuildSquareGesloten’ die een test uitvoert op de klasse SquareBuilder.

Bovenstaand voorbeeld is gecodeerd in de computertaal python. Ik ga voor de details wel moeten verwijzen naar andere literatuur hieromtrent (zoals python , programmeren voor kinderen , er is heel veel te vinden op het internet). De programmeertechniek die wordt gebruikt in dit voorbeeld heet recursie. ‘recurrentGeval’ in de programmacode toont dit aan d.m.v. dat recurrentGeval de aanroep naar zichzelf bevat. Dit komt overeen met wat we in deel 1 gezien hebben : Gn = Gn-1 + (2n + 1).

induction-2

Recursie is een fundamenteel begrip binnen de informatica en heel veel algoritmes maken gebruik van deze techniek. Dit deel (Wallis, inductie en informatica) toont aan met een voorbeeld hoe wiskunde kan gelinkt worden aan informatica. Hoe informatica kan gebruikt worden om begrippen te verduidelijken. Het creatieve en dynamische van een programma maakt mijns inziens het aanleren van wiskunde nuttiger en plezanter. Leerlingen zien in wiskunde een hulpmiddel om bepaalde problemen op te lossen. We geven ze een tool om zelf dingen te scheppen. Dit is belangrijk, omdat dit hun betrokkenheid gaat verhogen. Ze bouwen actief mee aan de wiskunde en worden indirect aangespoord om fouten te maken en te proberen/experimenteren. Stephen Wolfram haalt dit concept dikwijls aan als alternatief voor het huidige wiskunde onderwijs. Mooi hoe een oud idee als inductie een belangrijk onderdeel vormt van het informatica tijdperk. Daardoor komt ik automatisch op een ander aspect van het belang van de geschiedenis in de wiskunde en hoe we die zouden kunnen gebruiken in het onderwijzen van wiske. Dit zal echter voor 1 van de volgende blogs zijn.

Wallis, inductie en informatica (Deel 1)

Ik heb onlangs een heel interessant boek gelezen “Infinitesimal: How a Dangerous Mathematical Theory Shaped the Modern World” van Amir Alexander. In dat boek wordt onder andere verteld over de strijd tussen Wallis en Hobbes. Hobbes zag niks in de methode die Wallis soms gebruikte om wiskundige lemma’s te bewijzen. Wallis gebruikte dikwijls bewijzen d.m.v. inductie.

In dit deel ga ik proberen uit te leggen wat inductie is. Meestal is de beste manier om iets uitleggen eerst een samenvatting te geven en dan een voorbeeld. Een inductie bewijs vertrek van een bewering die waar is voor 1 geval en bouwt dan verder op andere gevallen om tenslotte te komen tot een bewering die voor alle gevallen geldt. We proberen hier tot kennis te komen door een opeenhoping van experimenten uit te voeren en niet zozeer door het abstract redeneren. Om van de ene casus naar de volgende te komen door de relatie te definiëren tussen beide stappen. Nu een (hopelijk) simpel voorbeeld.

inductie

Hierboven zijn 3 gevallen. Geval 1 (casus 1) met 4 blokjes, geval 2 (casus 2) met 9 blokjes en geval 3 met 16 blokjes. Maar wat is nu geval 100? We moeten een relatie vinden tussen de opeenvolgende gevallen. Hoe kunnen we de gevallen verbinden met elkaar? Meestal gebruiken we in de wiskunde symbolen om iets voor te stellen. In dit geval gebruiken we dan maar de hoofdletter G voor een geval. Het eerste geval stellen we dan voor door G(1), het volgende geval G(2) en geval 3 als G(3). Daarna stellen we elk geval gelijk aan het aantal blokjes dat zich voordoet in elk geval. Dat geeft voor G(1) = 4 , G(2) = 9 en G(3) = 16. Dit is gewoon een verkorte schrijfwijze en kan ook gelezen worden als volgt: geval 1 produceert 4 blokje, geval 2 produceert 9 blokjes enz. De gevallen zijn telbaar, dus 1, 2, 3, 4, 5, 6 enzoverder. We stellen telbare waarden meestal met een n voor. We zeggen dan als n de waarde 1 heeft is de waarde van G(n)=4. Als we nu het aantal blokjes bekijken en de getallen opschrijven krijgen we 4, 9 en 16. Misschien herken je deze reeks wel? Het zijn zogenaamde kwadraten. Een kwadraat of vierkant is een figuur met zijden die even groot zijn. Een kwadraat wordt dus uitgedrukt door 2 dezelfde getallen die met elkaar vermenigvuldigd worden. Zo is het ‘kwadraat van 2’ = 2  x 2 = 4,  ‘kwadraat van 3’ = 3  x 3 = 9 en ‘kwadraat van 4’ = 4  x 4 = 16. Dit is inderdaad het aantal blokjes voor de casussen in de tekening. Een verkorte schrijfwijze voor ‘kwadraat van 2’ = 2².  Hoe drukken we dat nu algemeen uit, zodanig dat we iets van de vorm n kunnen schrijven? Kunnen we n² schrijven? Nee kunnen we niet omdat G(1) = 4 en ‘kwadraat van 1’ gewoon 1 is. Zouden we misschien (n + 1)² kunnen besluiten? Voor geval 1 geeft dat dan (1 + 1)² = (2)² = 4; dit geeft wel het juiste resultaat. Het kwadraat had ook kunnen ontdekt worden door de blokjes als onderstaande figuur te ordenen.

induction2

(n+1)² is wat we noemen een gesloten formule. Nu een inductie wordt dus meestal wel uitgedrukt in gevallen die gebaseerd zijn op vorige gevallen. We schrijven dit als Gn = Gn-1 + u. Stel n=1 dan wordt dit : G(1) = G(0) + u. Het gene we nu nog moeten doen is te weten komen wat ‘u’ is. Ik heb het ‘u’ genoemd als in ‘uitdrukking’. ‘u’ zal uiteindelijk ook een uitdrukking worden met een ‘n’ in. We kunnen best aan de hand van een tabel vinden wat de waarde van ‘u’ is.

induction3

We weten dat voor geval 1 Gn = 4, de waarden van Gn-1 en u weten we in dit geval niet. Voor geval 2 en 3 weten we dat echter wel. Het lijkt erop dat ‘u’ voor geval 2 and 3 een oneven getal is. Een oneven getal kan je op verschillende manieren beschrijven met n. Zo kan je het dubbel van n nemen en er dan 1 aftrekken of optellen. Kunnen we dit nu ook met behulp van onze n doen? Je zou dus kunnen schrijven 2n-1. In het geval 2 is n=2 en is 2n-1 = 3. Dit is een oneven getal, alleen niet het juiste (5). Laat ons 2n+1 eens proberen, deze keer lukt het wel zowel voor geval 2 als geval 3. We kunnen dus concluderen dat u = 2n + 1. We schrijven dus Gn = Gn-1 + (2n + 1). Zo kunnen we ook ook voor geval 1 de waarde van Gn-1 bepalen: G1 = G0 + (2.1 + 1) = Go + 3 = 1 + 3 => G0 = 1. Bewijzen kunnen we dit ook want (n+1)² = ( n – 1 + 1)² + 2n + 1. (n – 1 + 1) behoeft misschien een beetje uitleg. Als je weet dat (n + 1)² = Gn dan is Gn-1 = ( (n-1) + 1 ), want het is niet n maar n – 1 in het geval van Gn-1.

Zo hopelijk is nu inductie een beetje duidelijk?

Welk statement wil ik nu maken met Wallis en inductie? Inductie speelt tegenwoordig een belangrijke rol in de informatica. Alsook worden er impliciet inductie problemen opgegeven in nieuwe benaderingen voor het aanleren van wiskunde. Algebra speelt hier ook een belangrijke rol in. De inductie problemen tonen beter aan waarvoor je algebra kunt gebruiken. Het geeft een meer dynamische kijk op algebra.

Volgende keer Deel 2.

 

 

Onze kinderen wiskunde leren is een foute keuze

Naar aanleiding van het artikel in trends Onze kinderen wiskunde leren is een foute keuze , hier een antwoord.

Ik kan de redenering over creativiteit van Arturo Bris tot op zekere hoogte begrijpen. We hebben waarschijnlijk nood aan creatievelingen voor de volgende generaties, maar waarom wiskunde uit deze vergelijking wordt geschrapt is me niet heel duidelijk. Waarschijnlijk komt het voort uit de altijd maar terugkerende redenering dat wiskunde gewoon formules toepassen is. Zo wordt het inderdaad aangeleerd; als  een dode materie voor nerds. We kunnen dus hier best school-wiskunde onderscheiden van wiskunde. Schoolwiskunde is dat saai vak dat ze op middelbare scholen geven. Wiskunde is wat heel groot stuk onze maatschappij en menszijn bepaald. School-wiskunde mag voor mijn part ook volledig geschrapt worden en vervangen worden door wiskunde waar mensen iets mee zijn. Wiskunde moet tot de verbeelding spreken. Wiskunde is creatief. Alleen wordt het op zo een manier gegeven dat je al veel geluk moet hebben om er niet gedegouteerd van te raken. Wiskunde zou moeten gegeven worden als een hulpmiddel in creativiteit. Je zou het kunnen beschrijven als consequent creatief zijn.

Het idee dat wiskunde op een andere manier zal moeten benaderd worden krijgt stilaan wel meer ingang. Toch : Instellingen willen per se vasthouden aan oude zekerheden. Als we dan spreken over ‘oude’, kunnen we zeggen dat het wiskunde onderwijs bij uitstek niet echt veranderd is de laatste 100 jaar. We zitten nog altijd met een soort van klooster-mentaliteit, dat iedereen in zijn hoekje wiskunde moet doen. Het idee leeft ook dat wiskunde maar voor een paar enkelingen is weggelegd. Het zogenaamde wiskunde-gen is gewoonweg een mythe. Iedereen is in staat om wiskunde op een hoog niveau te leren. Wiskunde is iets des mensen het zit in ieder van ons, het wordt gewoon onderdrukt door de manier waarop het wordt onderwezen. De school-wiskunde moet geschrapt worden van het huidige curriculum dat is absoluut zeker. Lees Samira le Grand : een kind van 17 jaar snapt meer van het onderwijs dan alle experten in België tezamen : SCHOOL-WISKUNDE=TIJDVERLIES.

Meer info:

Philosophical Dimensions in Mathematics Education  Karen Francois, Jean Paul Van Bendegem.
Dweck, C. S. (2006). Mindset: The new psychology of success. New York: Random House.
Mathematical Mindsets: Unleashing Students’ Potential through Creative Math, Inspiring Messages and Innovative Teaching, Jo Boaler.

Scrum Maths

Scrum is een framewerk dat wordt gebruikt in de software industrie, om projecten te beheren. De naam scrum is afkomstig uit de rugby sport. Scrum valt onder ‘agile’ software ontwikkeling. Het is een methode die communicatie en samenwerking bevordert. Sinds een tijdje vraag ik me af of dit ook zou kunnen gebruikt worden om wiskunde te ‘onderwijzen’? Een typische scrum bestaat uit volgende onderdelen: elke dag een korte stand-up, sprint, back log (product en sprint), retrospectieve, review, planning. Hoe zou dit in z’n werk kunnen gaan? Eerst een kleine uitleg van wat de onderdelen zijn van de scrum:

 • Planning: Bedoeling is om een aantal product items uit de product backlog te selecteren en die in te plannen voor volgende sprint.
 • Sprint: Een periode van ongeveer 2 weken tot een maand waarin de geplande items uit de backlog worden gerealiseerd.
 • Daily stand-up: kleine meeting van  max. 15 minuten waarin een aantal vragen moeten worden beantwoord ter ondersteuning van de sprint.
 • Review: Na de sprint  bekijken wat er gerealiseerd is gedurende de sprint.
 • Retrospectieve: hoe kunnen we onze werkwijze verbeteren?

Hoe zouden we dit kunnen mappen naar wiskunde ‘onderwijs’? :

 • Product Backlog: is alle wiskunde leerstof die gedurende een schooljaar/semester/andere periode moet gezien worden. De leerstof is in de vorm van concrete problemen voorgesteld of toch zeker op een praktische projectmatige manier.
 • Sprint planning: bespreken welke problemen je gaat oplossen tijdens de aankomende sprint. Bepaal zelf hoeveel tijd je er voor nodig zal hebben.
 • Sprint Backlog: zijn de wiskunde problemen die verwerkt worden tijdens de sprint.
 • Daily stand-up: volgende vragen worden beantwoord: ‘wat heb ik gisteren gedaan’, ‘wat ga ik vandaag doen’ en ‘heb ik hulp nodig’. Bij deze dagelijkse korte meeting wordt er gebruik gemaakt van een scrum board (zie Scrum Task Board Template). Op dit board krijg je een visueel idee van de vooruitgang.
  Afbeeldingsresultaat voor scrum board

Dit zou de communicatie bevorderen die dringend nodig is in wiskunde lessen. Creativiteit zal worden aangescherpt. In groep werken aan een probleem is bevorderlijk voor projectmatig te werken. Verschillende rollen kunnen opgenomen worden vb scrummaster, product owner, etc. Interactie en samenwerking worden bevordert.

Dit idee heeft nog wat meer body nodig, misschien komt ik er nog op terug in een andere post.

Wiske

Suske en Wiske lezen vond ik veel plezanter dan wiskunde leren. Strips lezen zal voor de meesten onder ons wel altijd plezanter blijven dan wisk(und)e. We kunnen nochtans ons leven aangenamer maken door op een andere manier met wiskunde om te gaan. Misschien moeten we meer verhalen vertellen met wisk(und)e in de hoofdrol? Omdopen van de naam wiskunde naar wiske? “Mama, ik ga naar wiske” ipv “Pfff vandaag weer wiskunde op school”. Een tijdje geleden was er het boek ‘De wereld van Sofie’. Waarom kunnen wij niet ‘De wereld van Wiske’ maken? Natuurlijk moet het toegankelijk zijn voor iedereen, dus ook een beetje voor diegene die liever geen boeken lezen.

Wiskunde eenvoudig maken is een hele opdracht. Ik had  al gedacht om kleine klasjes te maken voor kinderen die behoefte hebben aan bijles van Wiske. Een klasje van 5. Bedoeling is om samen met Wiske te spelen en tot nieuwe inzichten te komen. We zouden gebruik kunnen maken van blokjes of ander didactisch materiaal. Het kan allemaal heel eenvoudig. Door een kaart te nemen een aantal bollen op de kaart te tekenen. Deze kaart tonen we even en vragen hoeveel bollen erop staan. Een voorbeeld hieronder.

bollen-7

Daarna vragen we hoe heb je die gezien? Welk patroon vormt dit? Zie je ze in groepjes van 2, of van 3, etc? Door te praten over deze eenvoudige voorstellingen, verbetert het ‘nummer gevoel’. Dit is niet enkel bedoeld voor jonge kinderen, maar eigenlijk goed voor iedereen. Je kan de bollen op verschillende manieren zien, diagonaal, horizontaal, verticaal.

Dit is maar 1 voorbeeld op welke manier Wiske te werk gaat.